Hvert år holdes grundlovsfest d. 5.juni på spejderpladsen Læborg Kirkevej16A. Læborg Menighedsråd og KFUM-spejderne samarbejder om arrangementet.

Nogle år indledes grundlovsfesten med en gudstjeneste i Læborg kirke, mens vi andre gange begynder på spejderpladsen.

Fra kl. 16 kan der købes kaffe og brød.

Kl. 17 holdes grundlovstale med skiftende talere.

Kl. 18 er der fællesspisning med spidstegt gris og tilbehør. Der er musikalsk underholdning og fællessang.

Arrangementet slutter ca. kl 20. Tilmelding ikke nødvendig. Kaffe- og spisebiletter samt drikkevarer købes på pladsen

 
hygge web 

  2017

taler web                                    

      Peter Orry holdt grundlovstalen.