SENESTE VANDANALYSER


Analyselaboratorium :
Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S.

6/3 2017
Udvidet kontrol udtaget på rentvandshanen. Ingen problemer.

6/3 2017
Analyse af BAM og toluen i begge boringer. Formålet var at bekræftet faldet i BAM, der blev konstateret i efteråret, samt kontrollere toluenindholdet, som var relativt højt ved sidste måling. Såvel bestyrelsen som kommunen regnede dog med, at der var tale om en fejl i analyseresultatet.
BAM-indholdet er forblevet på det lave niveau, og der var ingen spor af toluen.

8/9 2016
Analyse af BAM-indholdet i den vestlige boring viser et markant fald.
Desuden begrænset kontrol hos forbruger med fine resultater.

1/3 2016
Der er foretaget en normal kontrol af vand fra udgangshanen på vandværket.
Alle resultaterne er fine.


Generelt :
Ledningsevnen ligger ret lavt, men da den har været konstant igennem mange år, er dette en naturlig værdi og derfor uproblematisk.

Hvor der er understreget, kan du klikke for at få en forklaring

Generelle kommentarer :
Vejl. og Maks. er de vejledende og maximale grænseværdier.
i.m. betyder : ikke målelig
< betyder, at indholdet er mindre end den mindste mængde, der kan registreres med den anvendte metode. Denne mængde angives efter tegnet <
Prøvetagningsstedet kan have betydning. F.eks. om prøven er udtaget før eller efter vandværkets filtre.
B : Udtaget ved boring, dvs. inden vandet passerer vandværkets filtre (B1 er østlig boring, B2 er vestlig boring).
U : Udtaget ved afgang fra vandværket, dvs. efter at vandet har passeret filtrene.
F : Udtaget hos en vilkårlig forbruger udpeget af laboratoriet, dvs. efter at vandet har været igennem ledningsnettet.
 
Almindelige fysiske og kemiske analyser :
Analyse Resultat Enhed Vejl. Maks. Metode Dato

Lugt Ingen - F
Ingen - U
      Organoleptisk Sept. 2016
Marts 2017

Smag Normal - F
Normal - U
      Organoleptisk Sept. 2016
Marts 2017

Klarhed Klar - F
Klar - U
      Visuel Sept. 2016
Marts 2017

Farve Farveløs - F
Farveløs - U
      Visuel Sept. 2016
Marts 2017

Vandtemperatur 8,0 - B1
7,9 - U
16,7 - F
oC   12 DS/EN ISO 19458 Sept. 2015
Marts 2017
Sept. 2016

Ledningsevne 23 - B1
27 - U
25 - F
mS/m >30   DS/EN 27888 Sept. 2015
Marts 2017
Sept. 2016

pH 6,7 - B1
8,2 - U
8,3 - F
  7,0 - 8,5 8,5 DS/EN ISO 10523 Sept. 2015
Marts 2017
Sept. 2016

Turbiditet 0,13 - U FTU 0,3 1,0 - L DS/EN ISO 7027 Marts 2017

Farvetal, Pt <1 - U mg/L   5 DS/EN ISO 7887, metode C Marts 2017

Inddampningsrest 130 - B1
150 - U
mg/L   1500 DS204 Sept. 2015
Marts 2017

Iltindhold 3,3 - B1
10,7 - U
9,3 - F
mg/L >5   DS/EN ISO 5814 Sept. 2015
Marts 2017
Sept. 2016

Organisk C,NVOC 0,39 - B1
0,65 - F
0,41 - U
mg/L   4 DS/EN 1484 Sept. 2016
Sept. 2008
Marts 2017

Aggressivt CO2 18 - B1
<2,0 - U
mg/L   2 DS 236:1977 Sept. 2015
Marts 2017

Hydrogencarbonat 39,4 - B1
71,1 - U
mg/L >100   DS/EN ISO 9963 Sept. 2015
Marts 2017

Hårdhed, total 4 - B
4,8 - U
odH 5 - 30   SM 3120 ICP-OES Okt. 2005
Marts 2017

Ammonium 0,019 - B1
0,008 - U
mg/L   0,05 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Sept. 2015
Marts 2017

Nitrit <0,001 - B1
<0,001 - U
mg/L i.m. 0,01 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Sept. 2015
Marts 2017

Nitrat 5,3 - B1
5,0 - U
mg/L   50 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Sept. 2015
Marts 2017

Total-P 0,086 - B1
0,031 - U
mg/L i.m. 0,15 DS/EN ISO 6678 Sept. 2015
Marts 2017

Calcium 22 - B1
23 - U
mg/L <200   SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017

Chlorid 28 - B1
25 - U
mg/L   250 SM 17. udg. 4500-Cl (E)

Sept. 2015
Marts 2017


Fluorid 0,061 - B1
0,091 - U
mg/L   1,5 SM 17. udg, 4500-F (E) Sept. 2015
Marts 2017

Jern 0,37 - B1
<0,01 - U
<0,010 - F
mg/L   0,10 SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017
Sept. 2016

Kalium 1,00 - B1
0,86 - U
mg/L   10 SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017

Magnesium 2,7 - B1
6,7 - U
mg/L<   50< SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017

Mangan 0,034 - B1
<0,002 - U
mg/L   0,02 SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017

Kobolt 1,1 - B1 μg/L     DS/EN ISO 17294 Sept. 2015

Arsen 0,61 - B1
0,23 - F
µg/L   10 DS/EN ISO 17294 Sept. 2015
Sept. 2011

Bor 11 - B1
18 - F
µg/L   1000 DS/EN ISO 17294 Sept. 2015
Sept. 2011

Natrium 13 - B1
14 - U
mg/L 20 175< SM 3120 ICP-OES Sept. 2015
Marts 2017

Nikkel 3,9 - B1
0,23 - F
µg/L   20 DS/EN ISO 17294 Sept. 2015
Sept. 2011

Sulfat 26 - B1
22 - U
mg/L 50 250 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Sept. 2015
Marts 2017

Bakterier :
Analyse Resultat Enhed Vejl. Maks. Metode Dato

E.coli bakterier <1 - F
<1 - U
Antal/100mL   i.m. Colilert Quanti Tray Sept. 2016
Marts 2017

Coliforme bakterier
termotolerante
<1 - F
<1 - U
Antal/100mL   i.m. Colilert Quanti Tray Sept. 2016
Marts 2017

Kimtal v. 37oC 10 - F
<1 - U
Antal/mL   5 ISO 6222:1999 Sept. 2008
Marts 2017

Kimtal v. 22oC 7 - F
2 - U
Antal/mL   200 ISO 6222:1999 Sept. 2016
Marts 2017

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer (alle målinger fra boring) :
Analyse Resultat Enhed Vejl. Maks. Metode Dato

2,6-DCPP <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

2,6-dichlorbenzosyre <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

4-CPP <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

4-nitrophenol <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

AMPA <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 8270 LC/MS Sept. 2015

Atrazin <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

CGA 62826 <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

CGA 108906 <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Desisopropyl-hydroxy-atrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Desisopropylatrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Desethylatrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept 2015

Desethyl-desisopropyl-atrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Desethyl-hydroxy-atrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Desethyl-terbutylazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Cyanazin  <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Ethylenthiourea (ETU) <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Glyphosat <0,010 - B1 μg/L   0,1 M 8270 LC/MS Sept. 2015

Simazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Hydroxysimazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

MCPA <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Terbutylazin <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Hydroxyatrazin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Hexazinon <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Metamitron <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Dichlorprop
(2,4-DP)
<0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

2,4-D <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Mechlorprop
(MCPP)
<0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

MCPA <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

DNOC <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Dinoseb <0,010 - B mg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Bentazon <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Pendimethalin <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Dimethoat <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Dichlobenil <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0352 LC/MS Sept. 2015

2,6-Dichlor
benzamid (BAM)
0,026 - B1
0,046 - B2
μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Marts 2017

Metalaxyl-M <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Metribuzin <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Metribuzin-desamino <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Metribuzin-desamino-diketo <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Metribuzin-diketo <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Isoproturon <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Diuron <0,01 - B1 μg/L   0,1 M 0336 LC/MS Sept. 2015

Linuron <0,010 - B μg/L   0,1 LC/MS Sept. 2010

Naphtalen <0,02 - B1 μg/L   2,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

Phenol <0,050 - B μg/L     GC-MS Sept. 2010

2,4-Dichlorphenol <0,01 - B1 μg/L     M 0352 GC-MS Sept. 2015

2,6-Dichlorphenol <0,01 - B1 μg/L     M 0352 GC-MS Sept. 2015

Pentachlorphenol <0,010 - B μg/L   i.m. LC-MS> Sept. 2010

4-chlor-2-methylphenol <0,010 - B μg/L   i.m. LC-MS> Sept. 2010

Dichlormethan <0,1 μg/L   0,1 GC-MS  

Trichlormethan 0,059 - B1
0,36 - U
μg/L   1,0 ISO 15680 P&T
GC-MS
Sept. 2015
Marts 2010

1,1,1-Trichlorethan <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

Tetrachlormethan <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept 2015

Trichlorethen <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

Tetrachlorethen <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

1,2-Dichlorethan <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

Benzen <0,02 - B1 μg/L   1,0 ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

Toluen <0,02 - B1
<0,02 - B2
μg/L     ISO 15680 P&T GC-MS Marts 2017

Ethylbenzen <0,02 - B1 μg/L     ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

m- og p-xylen <0,02 - B1 μg/L     ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

o-xylen <0,02 - B1 μg/L     ISO 15680 P&T GC-MS Sept. 2015

C6H6-nC10 <0,002 - B μg/L       Sept. 2010

>nC10-nC25 <0,008 - B μg/L       Sept. 2010

>nC25-nC35 <0,010 - B μg/L       Sept. 2010

Total kulbrinter Ikke registrerbart - B μg/L     GC-FID/S 201 Sept. 2010

Barium 29 - B1 mg/L     SM 3120 Sept. 2010

Bly 0,058 - B mg/L   10 SM 3120 Sept. 2010

Bromid 80 - B mg/L     DS/EN10304-1 Sept. 2010

Cadminum 0,036 - B mg/L     SM 3120 Sept. 2010

Zink 11 mg/L   100 SM 3120 Sept. 2010